Fundacja Restytucja, Ul. Plac Kościuszki 5/101, 41-200 Sosnowiec

KRS: 0000361156 REGON: 241695774 NIP: 6443495251

Telefon: 501-648-932

793-07-10-10

Porady prawne: 790-666-450

E-mail: biuro@fundacjarestytucja.pl

Nr konta BZ WBK: 53 1090 2008 0000 0001 1854 2452

Informacje o Fundacji

Fundacja Restytucja powstała w 2010r. jako organizacja non-profit, której głównym celem jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz zmian w prawie zmierzających do pełnego dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej oraz realizacja postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności.

Obecnie głównymi dziedzinami naszej działalności, zgodnie ze statutem są:

- upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako narzędzia prewencji i resocjalizacji,

- pomoc organizacyjna i finansowa programów resocjalizacyjnych realizowanych w jednostkach penitencjarnych,

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- przeciwdziałanie zjawisku bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów,

- działania na rzecz ochrony zwierząt,

- wspomaganie innych działań określonych w art. 4 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Siedziba Fundacji znajduje się w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Plac Kościuszki 5/101. W bieżącym roku otworzyliśmy działalność gospodarczą, która pomocniczo służy zdobywaniu środków finansowych na cele statutowe. Od czerwca 2014r. podjęliśmy starania o rejestrację w KRS jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Sumą naszych wszystkich działań i doświadczeń jest opracowanie i realizacja następujących projektów:

1. Bezpłatne porady prawne dla obywateli Sosnowca i miast ościennych

2. "Skazani na... przyjaźń"

3. "Skazani na przyjaźń... pomagamy pszczołom".

Każde z tych działań ma na celu wsparcie określonych grup społecznych oraz ma pomagać w rozwiązaniu konkretnego problemu. Nie zajmujemy się pomocą dla osób indywidualnych ze względu na przykre doświadczenia z taką pomocą związane.

Szczegółowe informacje o każdym z projektów znajdą Państwo w zakładce "Nasze projekty".

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Copyright 2012
Fundacja Restytucja